NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

15 maart 2020

Bericht NVvH bestuur inzake covid-19

Bericht NVvH bestuur inzake covid-19

Deze dagen wordt een maximale inspanning geleverd door artsen, verpleegkundigen, operatie- en anesthesie assistenten, managers, bestuurders en ondersteunend personeel om de Corona patiënten zo goed mogelijk op te vangen en te behandelen. De toewijding, multidisciplinaire samenwerking, vindingrijkheid en ijzersterke motivatie van de zorgprofessionals is indrukwekkend. Voor ons als chirurgen is het goed om te realiseren dat als de nood hoog wordt, het zaak is om door het reduceren van electieve chirurgische ingrepen capaciteit vrij te maken op de intensive care, medium care en verpleegafdelingen om zowel personele als fysieke ruimte vrij te maken voor Corona patiënten. Vele ziekenhuizen hebben de afgelopen dagen vergaande maatregelen getroffen terwijl ziekenhuizen in de zwaarst getroffen gebieden alleen nog spoedoperaties uitvoeren. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we onze krachten sparen om een mogelijk lange periode goed door te komen. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde volgt het beleid van de Federatie van Medisch Specialisten. Het standpunt van de FMS – gebaseerd op het verslag van de webinar op 14 maart over de ervaringen in Brabant -  is inmiddels gedeeld in de media. Vanmiddag gaat de FMS hierover in beraad met de overheid. Wij zijn ons bewust van het feit dat niet elk ziekenhuis hetzelfde is en dat ook niet in elke regio de besmetting even groot is. Toch delen we graag met alle leden de uitkomsten en adviezen van de webinar.

 • Naast het beperken van de verspreiding van de ziekte ligt de grootste zorg op dit moment bij een gebrek aan capaciteit om de zieke patiënten te kunnen opnemen. Capaciteit maken wordt derhalve geadviseerd en kan bestaan uit het afzeggen van electieve programma’s, vrijmaken van IC plekken of het creëren van extra bedden (ok / pok ruimte).
 • Daarnaast dreigt er mogelijk een tekort in materiaal en wordt geadviseerd om selectief om te gaan met spullen en zo nodig deze te sparen. Naar het opnieuw steriliseren van mondkapjes wordt momenteel onderzoek gedaan. Een advies over hoe dat te doen, volgt hopelijk snel.
 • Afstemming in de zorgregio’s kan bijdragen in een collectieve opvang / opname van zieke patiënten, waarbij een vroege triage op de SEH (scheiden van luchtweg problematieken) een advies kan zijn om enerzijds de doorstroming op de SEH te verbeteren en anderzijds de contaminatie van andere patiënten en zorgverleners te reduceren. 
 • Daarnaast is het van belang dat de zorgverleners zelf fit blijven.

De overige adviezen hebben we hieronder integraal overgenomen van het overleg dat gisteren heeft plaatsgevonden tijdens het webinar:

 • Scheiden reguliere zorg en COVID zorg
 • Voorraad beheer moet omhoog
 • Voorraad voor COVID pat standaardiseren en behandeling standaardiseren
 • Optimaliseren van beademingsapparatuur van de IC, apparaten van IC
 • Flexpool maken van personeel, ziekenhuis academie gebruiken om stoomcursus te maken
 • Centrale coördinatie van personeel zodat zorgverleners kunnen mailen en dan personeel gestuurd krijgen
 • Roosters maken voor alle fases (oranje/rood/zwart). Personeel wat ooit op IC gewerkt heeft inventariseren. Anesthesiologen meenemen in het rooster. Verkoeverkamer gebruiken.
 • EPD: zorg dat het personeel ermee kan werken. En wat het snelste in te regelen is. Dashboards om data beschikbaar te maken. Zet ICT in om EPD aan te passen.
 • Triage afspraken moeten gemaakt worden in fase zwart, voorstel volgt. Triage team op SEH vormen
 • We moeten rekening houden met een forse toenamen aan beademde patiënten
 • Diagnostiek kost tijd, eerst in isolatie, bij positief testen naar cohort ruimte, zo minder isolatiekamers nodig
 • COVID MDO over alle verdachte en positieve patiënten, multidisciplinair. Desnoods digitaal.
 • IGJ laat toe om anders te werken/ af te wijken van standaarden wat inspectie normaal niet toe zou staan.
 • Zorg ervoor dat de personeel betrokken en veilig blijft.

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde volgt de ontwikkelingen op de voet zowel nationaal als lokaal en zal veranderingen zo snel mogelijk communiceren. We staan open voor vragen en suggesties en wensen allen veel sterkte in deze moeilijke tijd.