NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

22 maart 2020

Handvat voor chirurgische ingrepen tijdens Corona-crisis

Handvat voor chirurgische ingrepen tijdens Corona-crisis

Naar aanleiding van een spoedoverleg van het algemeen bestuur dit weekend inzake de corona-crisis en op verzoek van diverse leden, heeft het bestuur besloten om een handvat te bieden voor het prioriteren van chirurgische ingrepen. Daarmee wordt bedoeld een overzicht van operaties met de bijbehorende urgentie. Deze lijst is van kracht gedurende de corona-crisis en dient als leidraad indien er vanwege capaciteitsgebrek geprioriteerd moet worden.

Traumachirurgie, acute gastro-intestinale chirurgie, acute oncologische chirurgie, acute longchirurgie, acute vaatchirurgie, acute kinderchirurgie en transplantaties voor patiënten in een levensbedreigende situatie of bij zeldzaam voorkomend aanbod gaan altijd door. Hiervoor verwijzen wij naar www.spoedingrepen.nl.

Daarnaast luidt het advies:

NVGIC/NVCO

Upper GI

Overweeg om bij patiënten met neoadjuvante chemoradiatie de periode tussen laatste voorbehandeling en uiteindelijke operatie, uit te stellen van 6-8 naar 8-12 weken indien geen progressie onder therapie.

HPB maligniteit

Overweeg bij kleine levermetastasen lokale ablatie of stereotactische radiotherapie als alternatief voor chirurgie.

Colorectaal carcinoom

Overweeg wanneer geen sprake is van dreigende obstructie of ingroei om colonresecties tot 3 maanden uit te stellen. Overweeg om operatie bij rectumcarcinoom tot 12-14 weken uit te stellen wanneer patiënten zijn voorbehandeld met (chemo)radiatie

Mammacarcinoom

Opereer met voorrang of zoek actief naar overplaatsing : NAC behandelde TN pt met locally advanced mammacarcinoom en weinig response. Overweeg kortdurende uitstel van operatie bij Her2 positieve patiënten met goede respons op NAC en bij wie de monotherapie trastuzumab nog doorloopt, evenals bij HR+ patiënten zonder progressie onder NAC en die alvast met HT kunnen starten. Overweeg langduriger uitstel van operatie bij puur DCIS en bij HR+ patiënten welke in wachttijd voor OK kunnen starten met HT. Overweeg toch operatie eerst bij N+ patiënten en/of kleine tumoren, zodat chemotherapie kan worden uitgesteld.

 

Melanoom 

Overweeg uitstel tot 3 maanden van therapeutische re-excisie en SNP wanneer sprake is geweest van een adequate diagnostische excisie.

Weke delen maligniteit

Overweeg uitstel van operatie met 6 maanden bij laaggradige maligniteiten. Overweeg uitstel van operatie bij complete metabole respons op imatinib bij GIST patiënten.

Endocrien

Overweeg uitstel van operatie bij schildklier carcinoom < 2 cm (tenzij snel progressief zoals anaplastisch). Overweeg uitstel van operatie bijschildklier adenoom wanneer calcium < 3. Overweeg uitstel van operatie bij benigne bijniertumoren of NET zonder ernstige hormonale bijwerkingen. Juist wel opereren; struma met vernauwde trachea en symptomen (eg minder dan 10 mm) en patiënten met acute thyreotoxicose-Graves schildklier.


NVVV

Fontaine III en IV ischemie  

< 3 weken

Carotisstenose  

< 3 weken

Aneurysma > 7 cm

< 3 maanden


NVvL

Longmaligniteit 

< 6 weken 


NVKC

Kinderoncologie 

regulier protocol

Liesbreuk bij kind < 3 maanden

operatie < 6 weken

Dit handvat is uiteraard niet compleet maar overige chirurgische ingrepen kunnen waarschijnlijk langer worden uitgesteld.

Bekijk een meer gedetailleerde lijst met aandoeningen en bijbehorende urgentie.

Overweging: pre-operatief een CT-thorax bij electieve chirurgie
Daarbij is te overwegen bij deze electieve chirurgie pre-operatief een CT-thorax verrichten om een Covid infectie aan te tonen dan wel uit te sluiten. Het levert preoperatief meer informatie op over het succes van de behandeling voor patiënt en familie, maar het geeft ook informatie voor het behandelteam. Indien op de CT Covid infectie wordt aangetoond, moet overwogen worden de operatie uit te stellen tot herstel van de Covid infectie is opgetreden. Het bewijs hiervoor is op dit moment niet sluitend. Er is vanuit de NVvH een EB werkgroep opgericht om kennishiaten te verzamelen en deze worden op de website van de NVvH geplaatst. Meer informatie hierover zal ook volgen tijdens de NVvH webinar begin volgende week.