NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

16 april 2020

Opschaling non-COVID zorg

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie hebben een startdocument opgesteld voor de operationele samenwerking in de non-COVID zorg. Dit stuk is in zeer korte tijd geproduceerd. De huidige omstandigheden en tijdsdruk maakten afstemming met alle relevante beroepsgroepen onmogelijk. Alle in te zetten acties vinden plaats in nauwe afstemming met de Federatie Medisch Specialisten. Heeft u vragen, advies of opmerkingen, mail naar nva@anesthesiologie.nl.