NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 februari 2024

Mandateringen en mutaties februari 2024

Mandateringen en mutaties februari 2024

Richtlijnen

 • Prof.dr. M.A. Boermeester en dr. C.S. Andeweg, is op voordracht van de NVGIC, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Strengileus;
 • Drs. D. van Trier, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de klankbordgroep Leidraad duurzaamheid farmaceutische specialistische zorg;
 • Dr. I. Faneyte, is op voordracht van de DSMBS, afgevaardigd in de werkgroep voor de herziening van de NHG-standaard Obesitas.

NVvH Werkgroep Groene OK

 • Suzanne Stokmans is afgetreden als lid; 
 • Myrthe Eussen is toegetreden als lid;
 • Claar van Leeuwen is toegetreden als lid; 
 • Sebastiaan Festen is toegetreden als lid.

Werkgroep Innovatie

 • Vincent Stirler is afgetreden als lid; 
 • Femke Schröder afgetreden als lid;
 • Ivo Broeders is toegetreden als lid;
 • Thomas van Kuipers is toegetreden als lid; 
 • Kevin Wevers is toegetreden als lid.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!