NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 januari 2024

Aankondiging: arbeidsmarktenquête

Aankondiging: arbeidsmarktenquête

Op 15 januari ontvangen alle vakgroepen een verzoek om de jaarlijkse arbeidsmarktenquête in te vullen. Deze enquête, voor het laatst uitgevraagd in 2021, wordt nu een jaarlijkse traditie om een accuraat beeld van de arbeidsmarkt en de daarbij behorende problematiek te krijgen.

U wordt verzocht om de enquête vóór 5 februari in te vullen, zodat de resultaten op 28 februari tijdens een webinar van de commissie LPDI gepresenteerd kunnen worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!