NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 januari 2024

Mandateringen en mutaties januari 2024

  • Dr. M.C. Warlé is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de stuurgroep van het richtlijncluster Antitrombotisch Beleid.
  • Dr. M.C.G. van de Poll is op voordracht van de Commissie Richtlijnen en IC-chirurgen afgevaardigd in de expertisegroep van het cluster Intensive Care.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!