NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 december 2023

De Kennistoets: in gesprek over de ontwikkelingen, uitdagingen en toekomst

Op vrijdag 8 december is voor de derde keer de jaarlijkse Kennistoets afgenomen onder 501 aios heelkunde. Deze toets omvat onderwerpen uit de algemene heelkunde en verschillende differentiaties. Wij spreken met Claudia Keyzer-Dekker en Wendy Kelder over de totstandkoming en de toekomst van deze belangrijke toets.

Kunnen jullie vertellen wat jullie specifieke rollen zijn bij de totstandkoming van de kennistoets?
Claudia: “Sinds de oprichting van de examencommissie in november 2020 ben ik actief betrokken als lid. We hebben samen de opzet en leerdoelen voor de Kennistoets opgezet. Elk commissielid, waaronder ikzelf, heeft vervolgens in samenwerking met andere chirurgen vragen ontwikkeld binnen hun expertisegebied. In mijn geval heb ik een deel van de kinderchirurgie vragen ontwikkeld en daarnaast ook over een paar thema’s buiten dit vakgebied, zoals bijvoorbeeld het thema Wetenschap.”

Ze vervolgt: “Persoonlijk heb ik de ervaring van het gezamenlijk formuleren van vragen met collega’s als erg inspirerend ervaren. Samen zijn we op basis van de leerdoelen aan de slag gegaan om vragen te ontwikkelen die echt van toepassing zijn op ons dagelijks werk als aios en chirurg. We werken met het programma Remindo, in het begin was dit even wennen, maar uiteindelijk heeft juist het programma en de begeleiding daarin ertoe geleid dat de vragen van hoge kwaliteit zijn. Hierbij is de hulp van Harry Molkenboer en Esther Jacobs niet te vergeten; zij zijn onmisbaar gebleken bij de totstandkoming van de Kennistoets.

Daarnaast hebben we als commissie dit jaar de volledige Kennistoets kritisch beoordeeld vóór de officiële afname, en zijn we eigenlijk heel trots op het eindresultaat.”

Wendy: “Net als Claudia ben ik vanaf het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van de Kennistoets. Ik ben verantwoordelijk voor verschillende GE en oncologische thema’s. Inmiddels heb ik een deel daarvan kunnen overdragen aan David Roks. Sinds vorige maand heb ik de rol van voorzitter van de examencommissie overgenomen van Bas Verhoeven.”

Hoe is de Kennistoets opgebouwd? Komen alle onderwerpen van de heelkunde aan bod?
“We hebben de 44 thema’s van Scherp 2.1 als basis genomen. Inmiddels zijn we er wel achter dat het ene thema zwaarder moet wegen dan het andere. Tijdens de eerste toets merkten we dat de gewichtsverdeling tussen de thema’s niet helemaal in balans was, waardoor de toets niet volledig representatief was voor de dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn we erachter dat we voor de toets in december een reële verdeling van de vragen per thema hebben kunnen maken.”  

Voorheen werd de Amerikaanse ABSITE toets afgenomen. Wat is het verschil tussen deze toets en de Nederlandse Kennistoets?
“In Amerika is de werkwijze in ziekenhuizen en hun richtlijnen evident verschillend met de klinische praktijk in Nederland. Dit maakt dat bij de ABSITE toets soms vragen werden gesteld die eigenlijk niet van toepassing waren op klinische praktijk in Nederland. De Nederlandse Kennistoets is echt afgestemd en bedoeld voor de Nederlandse aios en hun dagelijkse werkzaamheden.”

Hoe wordt de toekomst van de Kennistoets gezien na de derde afname? Zijn jullie momenteel tevreden met de toets, of is er behoefte aan verdere ontwikkeling voor het komende jaar?
Claudia: “Uiteraard zijn we zeer tevreden, echter zullen we doorgaan met de verdere ontwikkeling, deels op basis van de feedback van de aios en uiteraard in lijn met nieuwe ontwikkelingen of richtlijnen. De Kennistoets heeft altijd aanpassingen nodig, dit vereist een continue proces van ontwikkelen en verbeteren.”

Wendy vult aan: “Vanaf 2024 gaan we over naar een kortere toets die twee keer per jaar wordt afgenomen. Op deze wijze kan ook het basisexamen voor de jongerejaars en vooropleidings-aios geïntegreerd worden. Bovendien voldoen we hiermee aan de wens van de aios die de huidige toets (vier uur) te lang vonden. Uiteindelijk streven we ernaar dat een minimum aantal toetsen van het totaal moet worden afgelegd, waardoor het ook iets flexibeler wordt. We willen ook meer rekening houden met het ‘hoogseizoen’ voor aios-vakanties. Daarom schakelen we in 2025 over naar toetsen in april en oktober."

Wat wordt er met de uitslagen van de toets gedaan?
“Voor nu worden de uitslagen als formatief beschouwd, mogelijk dat dit in de toekomst nog gaat veranderen afhankelijk van de behoeften van de aios en opleiders” aldus Claudia en Wendy.

Claudia-Keyzer Dekker, Kinderchirurg in het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
Wendy Kelder, oncologisch en gastro-intestinaal chirurg in het Martini Ziekenhuis in Groningen