NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 december 2023

Mandateringen en mutaties december 2023

NVCO

 • Dr. E.P. Postma treedt af als secretaris a.i., dr. D.J. Grünhagen wordt voorgedragen als secretaris;
 • Dr. A.J.G. Maaskant-Braat wordt voorgedragen als lid;
 • Dr. D.A.M. Sloothaak treedt af als lid-VAGH, dr. M.P. Gaspersz wordt voorgedragen als lid-VAGH.

Richtlijnen

 • Dr. G.J. Liefers is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de expertisegroep van het richtlijncluster Borstkanker;
 • Dr. A.F. Engelsman is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd als voorzitter van het richtlijncluster Neuro-endocriene tumoren;
 • Drs. A.M.J. Kuijpers is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Primair Tumor Onbekend;
 • Dr. L. Brouwers is op voordracht van de Commissie Richtlijnen afgevaardigd in de klankbordgroep voor de leidraad 3D printen voor klinische toepassingen.

Werkgroep Innovatie

 • Dhr. prof.dr. H. van Goor is afgetreden als lid;
 • Dhr. M. Al-Taher is afgetreden als lid;
 • Dhr. prof.dr. I.A.M.J. Broeders is afgetreden als lid. 
 • Dhr. dr. K.P. Wevers is toegetreden tot de werkgroep Innovatie

NVvH Werkgroep Groene OK

 • Mevr. S.C. Stokmans is afgetreden als lid.

Archiefcommissie

 • Dr. E.B.M. Theunissen is benoemd als archivaris van de NVvH voor de Archiefcommissie.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!