NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

29 november 2023

Statement uitkomsten onderzoek Medisch Contact naar grensoverschrijdend gedrag

Statement uitkomsten onderzoek Medisch Contact naar grensoverschrijdend gedrag

Op woensdag 29 november zijn de resultaten van de enquête over grensoverschrijdend gedrag, uitgevoerd door Medisch Contact, gepubliceerd. Het Bestuur is geschokt dat chirurgen in de enquête zo vaak worden genoemd door respondenten die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel gedrag. Daarvoor is geen plaats, niet binnen onze vereniging en niet op onze werkvloeren. Wij roepen chirurgische vakgroepen op de enquête onderling en met arts-assistenten te bespreken, zo mogelijk samen met vertrouwenspersonen uit het ziekenhuis, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over cultuur en gedrag.

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde staat voor een veilige en respectvolle leer- en werkomgeving. Wij verwachten van onze leden dat zij professioneel en respectvol met elkaar omgaan. We zien het als onze verantwoordelijkheid om het bewustzijn van ons eigen gedrag te vergroten en een cultuur te creëren waarin het aanspreken van elkaar op onwenselijk gedrag de norm is, zodat we een veilige leer- en werkomgeving kunnen waarborgen.

Sinds 2019 besteden we als vereniging actief aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. In 2022 hebben we een statement en een regeling Ongewenste Omgangsvormen gepubliceerd. Daarnaast hebben we zowel een vrouwelijke als een mannelijke vertrouwenspersoon aangesteld waar onze leden terecht kunnen. Ook besteden we actief aandacht aan ongewenst gedrag, en het bespreekbaar maken daarvan, tijdens onze verenigingsactiviteiten, zoals de congressen, opleidingsmomenten, op de website en in ons tijdschrift. In de komende weken zal het Bestuur actief aan de slag gaan met het ontwikkelen van beleid voor verdere inbedding in de verenigingsactiviteiten, zoals visitaties en bij- en nascholing. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête van Medisch Contact realiseren wij ons dat er nog veel te doen is binnen de ziekenhuiscultuur en dat gedragsverandering noodzakelijk is. Als vereniging blijven we, samen met onze leden en hun werkgevers, inzetten op bewustwording, een veilige meldcultuur en cultuurverandering op de werkvloer. Want grensoverschrijdend gedrag moet stoppen.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Prof.dr. Inger B. Schipper, Voorzitter
Prof.dr. Huib A. Cense, Vicevoorzitter