NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 november 2023

Survey: behandeling van een traumatische pneumothorax

Survey: behandeling van een traumatische pneumothorax

Met dit onderzoek willen we graag inzicht krijgen in de manier waarop een pneumothorax na stomp thoraxtrauma behandeld wordt.

Algemene informatie onderzoek
Het onderzoek is opgezet, en wordt uitgevoerd, door onderzoekers van het Erasmus MC en het Amphia Ziekenhuis.

Het doel van dit onderzoek is om voor een aantal casus te bepalen hoe die behandeld zouden worden. Wij willen daarmee inzicht krijgen wanneer een thoraxdrain gebruikt wordt en wanneer niet. Die gegevens willen we gebruiken bij het opzetten van een prospectieve studie naar het wel versus niet draineren van een traumatische pneumothorax.

Hoe verloopt het onderzoek en wat betekent het voor u?
Wij vragen u een eenmalige anonieme vragenlijst in te vullen Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is geheel vrijwillig.

Er worden eerst een aantal algemene vragen gesteld, zoals uw leeftijd, geslacht, beroep en aantal jaren werkervaring als medisch specialist.

Vervolgens worden er 11 casus gepresenteerd. Per casus wordt gevraagd hoe u de patiënt bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp zou behandelen (en waarom), hoe waarschijnlijk het is dat u een thoraxdrain zou plaatsen, en hoe groot u de pneumothorax vindt. Bij de laatste casus staan 2 vragen waarbij we vragen vanaf welke grootte van pneumothorax u een drain zou overwegen, of juist voorwaardelijk vindt bij de behandeling van de pneumothorax.

De linker- en rechterfoto zijn hetzelfde, alleen is bij de rechterfoto de pneumothorax ingetekend. De vragenlijst eindigt met de vraag naar interesse om te participeren in een prospectieve studie.

Naar de enquete

Mocht u vragen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met dr. M.M.E. Wijffels (traumachirurg), dr. N. Ayez (longchirurg), dr. E.M.M. van Lieshout (klinisch epidemioloog) of drs. L. Vellekoop (onderzoeker), traumaresearch@erasmusmc.nl.