NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 november 2023

Mandateringen en mutaties november 2023

Werkgroep NVvH Groene OK

 • B.T.A. Schultze is toegetreden tot de werkgroep als toehoorder namens VCMS Nederland.
 • Drs. S.C. Stokmans is afgetreden als lid.

Landelijk Netwerk de Groene OK en DB Groene OK

 • Prof. dr. N.D. Bouvy is toegetreden namens de NVvH bij het LNGOK en als gezamenlijk voorzitter met prof. dr. S. Kruijff tot DB Groene OK. 

Richtlijnen

 • Dr. B. Meesters is afgevaardigd in de expertisegroep van het richtlijncluster Bot- en wekedelentumoren.
 • D. Olthod is afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels.
 • M.G. ten Berge is afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Ganglion 3.
 • Dr. T.E. Otto is afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Ondervoeding en sarcopenie bij kwetsbare oudere- en geriatrische patiënten.
 • Dr. B.A. Grotenhuis is afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Oncologie van de onderste tractus digestivus
 • Dr. S.M.E. Engelen en prof. dr. M.L. Smidt zijn afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Borstkanker voor het onderwerp preventie.

DICA-registraties

 • Willem Akkersdijk is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de Liesbreukregistratie.
 • Steven Buijk is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de Liesbreukregistratie.
 • Jeroen Ponten is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de Liesbreukregistratie. 
 • Anandi Schiphorst is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de Liesbreukregistratie.
 • Tanja Lettinga is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de Liesbreukregistratie.
 • Suzanne Gisbertz is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de DUCA.
 • Boudewijn van Etten is afgevaardigd voor de Clincal Audit Board van de DUCA.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!