NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 november 2023

Geslaagde Invitational Wetenschap

Geslaagde Invitational Wetenschap

We kijken terug op een geslaagde online meeting waarin we met elkaar hebben gesproken over wetenschappelijk onderzoek binnen de NVvH en de rol die een op te richten NVvH-brede Wetenschappelijke Raad hierin zou kunnen spelen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn presentaties gehouden over: zorgevaluatieonderzoek binnen de NVvH en de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien, het plan van de NVT voor een eigen researchbureau (Dutch Trauma Research Collaboration, afgekort als DTRC) en de uitkomsten van de onder hoogleraren gehouden enquête. Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan over dit thema.

We zijn voornemens om in het eerste kwartaal 2024 een kick-off meeting voor de Wetenschappelijke Adviesraad te organiseren. U hoort daarom nog van ons!