NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

26 oktober 2023

Najaarsdag: Collegetour opleiding Heelkunde - in gesprek met Marijn en ALexander

Najaarsdag: Collegetour opleiding Heelkunde - in gesprek met Marijn en ALexander

Het zorglandschap is in ontwikkeling en dus ook de opleiding. Dat geeft heel wat uitdagingen de komende tijd voor de opleiding Heelkunde. Tijdens de Najaarsdag staan we hierbij stil door middel van een interactieve collegetour sessie met dagvoorzitter Lauren Verster en opleiders Marijn Poelman en Alexander Leijdesdorff.

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd voor de opleiding Heelkunde?
“Een verbinding maken tussen een over het algemeen nog zeer traditioneel werkende groep chirurgen en een snel moderniserUende opleiding Heelkunde en dus modern denkende aios”, aldus Alexander. Marijn vervolgt: “We moeten bedenken hoe aios en de zittende garde hierin kan samenwerken. Daarnaast is het de vraag wat voor impact het verschuivend zorglandschap op de opleiding heeft, dat weten we nu nog niet goed.”

Wat betekent dit voor de toekomstige aios Heelkunde? 
Alexander: “Toekomstige aios zullen sterk in hun schoenen moeten staan en moeten omgaan met soms in hun ogen andere gedachten en gedrag”. Hij vervolgt: “Maar ze moeten niet uit het oog verliezen dat dit een 24/7 vak is wat in teamverband moet worden uitgevoerd!”. “Aios moeten meedenken over hoe we het zo tot elkaar kunnen brengen dat de chirurgische zorg geleverd door de verschillende generaties toekomstbestendig is”, vult Marijn aan.

Wat voor impact heeft dit op jullie rol als opleider?
“Als opleiders moeten wij de verbinder zijn, problemen bespreekbaar maken en luisteren naar gedachten, ideeën en gevoelens van personen uit alle generaties!”, aldus Alexander.

Wat willen jullie aan de deelnemers van de Najaarsdag vragen ter voorbereiding op de sessie?
Marijn:We hopen op een interactieve sessie met veel participatie vanuit de zaal. Ter voorbereiding zouden we de deelnemers willen vragen alvast na te denken over een aantal vragen:

  • Hoe leid jij over 10 jaar aios op?
  • Wat moet er nu veranderen in de opleiding?
  • Wat moet over 10 jaar veranderd zijn?
  • Wat is de rol van de (algemene) opleider over 10 jaar en over 25 jaar?
  • Hoe denken jullie dat verschillende generaties naar elkaar toe kunnen bewegen zodat we als team goede chirurgische zorg kunnen blijven leveren?
  • Hoe zie jij je vak over 10 jaar en hoe komen we daar?
  • Hoe houden we het vak van chirurg aantrekkelijk voor toekomstige dokters?”

Najaarsdag 2023: Heel-Kundig! in Kwaliteit
U kunt zich nog tot en met 16 november registreren tegen het normale tarief via het online registratieformulier. Benieuwd naar het hele programma? Check de congres website: congres.heelkunde.nl.