NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 oktober 2023

Mandateringen en mutaties oktober 2023

Richtlijnen

  • D. Olthof, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels
  • M.G. ten Berge, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Ganglion.
  • Dr. T.E. Otto, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Ondervoeding en sarcopenie bij kwetsbare oudere- en geriatrische patiënten
  • Dr. B.A. Grotenhuis, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Oncologie van de onderste tractus digestivus.
  • Dr. S.M.E. Engelen en prof. dr. M.L. Smidt, zijn op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Borstkanker voor het onderwerp preventie.

Werkgroep Innovatie

  • Dhr.prof. dr. H.J. Bonjer, dhr.prof. dr. C. Rosman, mevr.prof. dr. M.P. Schijven, mevr.dr. T.M. van Ginhoven zijn afgetreden.  
  • Dr. D.E. Hilling is toegetreden tot de werkgroep

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!