NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 april 2020

Deelnemers Werkgroep Innovatie

In het NVvH Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 ‘ECHT Heelkunde’ hebben wij afgesproken dat wij actief met het onderwerp innovatie aan de slag gaan. Om te beginnen wordt hiertoe een Werkgroep Innovatie samengesteld. Begin maart hebben wij de leden van de NVvH de mogelijkheid geboden om hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Velen van u hebben dat gedaan!

Op 6 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH 18 kandidaten geselecteerd voor de werkgroep.

Het gaat om de volgende leden:

 • Dr. S. Kruijff (Universitair Medisch Centrum Groningen)

 • Mw. Dr. S.M.B.I. Botden (Radboud UMC)

 • Prof. dr. C. Rosman (Radboud UMC)

 • Drs. L. Brouwers (Radboud UMC)

 • Prof. dr. I.A.M.J. Broeders (Meander Medisch Centrum)

 • Prof. dr. R.H. Geelkerken (Medisch Spectrum Twente)

 • Dr. A.T. Ruys (Amsterdam UMC – AMC)

 • Prof. dr. H.J. Bonjer (Amsterdam UMC- VUMC)

 • Mw. Prof. dr. M.P. Schijven (Amsterdam UMC – AMC)

 • Mw. Dr. T.M. van Ginhoven (Erasmus MC)

 • Drs. M. Al-Taher (Zuyderland ziekenhuis)

 • Prof. dr. M.H.J. Verhofstad (Erasmus MC)

 • Prof. dr. J.A. van der Hage (Leids Universitair Medisch Centrum)

 • Dr. C.E.V.B. Hazenberg (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

 • Dr. E.G.G. Verdaasdonk (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

 • Dr. J.M.M. Heyligers (Elisabeth Twee Steden ziekenhuis)

 • Dr. B.M.E. Mees (Maastricht Universitair Medisch Centrum)

 • Dr. M. Hutteman (Nederlands Kanker Instituut)

Prof. dr. Jelle Ruurda is voorzitter van de Werkgroep Innovatie; dr. Bernard Elsman is portefeuillehouder van het onderwerp innovatie in het bestuur. Het voornemen is om iedereen die belangstelling heeft getoond de komende jaren actief te betrekken.