NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 maart 2020

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. De afgelopen weken heeft ZN hierover twee brieven naar de verschillende koepels van zorgaanbieders en zorgverleners verstuurd.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Ook zorgen zorgverzekeraars dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken (onder condities) gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis.

Link naar brief 17 maart

Link naar brief 25 maart

 

Zie ook:

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4747132928
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480