NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

28 juni 2023

Uitnodiging Webinar: Doorontwikkeling Capaciteitsmodel & het belang van goede normtijden

Uitnodiging Webinar: Doorontwikkeling Capaciteitsmodel & het belang van goede normtijden

Op 12 juli van 17.00 – 17.45 uur organiseert LOGEX een webinar over de doorontwikkeling van het Capaciteitsmodel.

De metamorfose van het Capaciteitsmodel:

  • Door de doorontwikkeling zijn normtijden - en de Output-parameter die hiermee wordt vastgesteld - steeds belangrijker geworden, volumes van zorgactiviteiten minder.
  • Waar het Verdeelmodel (vanaf 2012) en Prestatiemodel (vanaf 2015) achteraf werkte op basis van gerealiseerde zorgverlening, maakt het Capaciteitsmodel (vanaf 2018) vooraf de verwachte zorgvraag en de bijbehorende capaciteit medisch specialisten inzichtelijk.
  • Het doel hierbij is het voorafgaand aan het jaar genereren van duidelijkheid en het doen vervallen van een overmatige volumeprikkel.

Tijdens de webinar bespreken we het hoe en waarom achter de doorontwikkeling en staan we uitgebreid stil bij het huidige Capaciteitsmodel:

  • Hoe werkt het Capaciteitsmodel en waarin verschilt deze van het Verdeel- en Prestatiemodel?
  • Wat zijn normtijden en hoe worden deze vastgesteld? Hoe verhoudt zich dit tot Passende zorg?
  • Hoe stelt LOGEX de benchmark vast?

Schrijf je hier in voor de webinar