NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juni 2023

Rapportage Zorgpad heupfractuur

Bijgevoegd treft u aan de eindevaluatie van het project Landelijk EPD Zorgpad Heupfractuur. Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).