NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

23 april 2023

Visie Zorginstituut op Pakketbeheer

In afstemming met diverse landelijke partijen heeft het Zorginstituut een aantal koersbepalende documenten gemaakt over pakketbeheer. Deels betreft dit een actualisatie van bestaande documenten. ‘Passend pakketbeheer voor passende zorg’ is een belangrijke rode draad. Het Zorginstituut richt zich hierbij op: meer proactief en impactgericht pakketbeheer; verbreding en verbetering van pakketbeheer en meer mogelijkheden voor acties bij pakketuitspraken.

De volgende documenten zijn relevant: