NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 april 2023

Scherpe indicatiestelling en elkaar scherp houden als het gaat om het milieu

Als chirurg is het altijd makkelijk om de anesthesist de schuld te geven als er iets niet goed gaat op de operatiekamer. In het geval van de impact op het milieu hebben we daar nu eens gelijk in. Inhalatie gassen als desfluraan, in Schotland al verboden, (1 flesje heeft dezelfde impact als het verbranden van 440 kg steenkool) hebben een zeer negatieve invloed op de opwarming van de aarde.

Als je als chirurg denkt aan duurzaamheid dan denken de meeste chirurgen aan al het afval in de operatiekamer dat we genereren. En dat kan ook zeker minder, door bijvoorbeeld reusable trocars te gebruiken i.p.v. disposible trocars. De meeste impact als chirurg kun je echter maken door een zeer scherpe indicatiestelling. Refuse staat helemaal boven aan de ladder van impact. Als we minder opereren vervuilen we ook minder. Het is daarom van groot belang dat we de indicaties voor ons chirurgisch handelen heel strak blijven houden.

Als de indicatie eenmaal goed gesteld is moeten alle medewerkers van de operatiekamer elkaar scherp houden als het gaat om het milieu, bijvoorbeeld door bij de dagstart of time out procedure hier als team aandacht aan te besteden.