NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 maart 2023

Zorginstituut Nederland ontwikkelt nieuw model 'netwerkvorming, samenwerking, samen leren en ontwikkelen’

In dit nieuwe model voor 'netwerkvorming, samenwerking en samen leren en ontwikkelen' benoemt Zorginstituut Nederland de factoren en feedbackmechanismen voor een goede samenwerking in de zorg. Het is een dynamisch model om samenwerking met regelmaat te evalueren en te versterken waarbij elkaar opzoeken en leren kennen belangrijk zijn om een goede samenwerking tot stand te laten komen.

Het model is voortgekomen uit resultaten van onderzoek door het Zorginstituut waarbij de regionale samenwerking is onderzocht in de Nederlandse intensivecaresector. Met dit model wil het Zorginstituut de doorontwikkeling van netwerken in de zorg stimuleren en regionale samenwerking ondersteunen.