NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 maart 2023

Mandateringen en mutaties maart 2023

Richtlijnen 

  • dr. E. Fennema en dr. S.M. Verhage, op voordracht van de NVT, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Letsel en Ongeval.
  • dr. I.F. Faneyte en dr. S.W. Nienhuijs, op voordracht van de NVGIC, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Obesitas.
  • drs. J.M.R. Meijer, op voordracht van de IC-chirurgie, afgevaardigd in de werkgroep herziening kwaliteitsstandaard organisatie van de Intensive Care.

Werkgroep Groene OK

  • dr. S.S. (Suzanne) Gisbertz is toegetreden tot de werkgroep
  • dr. S. (Sebastiaan) Festen is toegetreden tot de werkgroep
  • dr. P.R. (Philip) de Reuver is toegetreden tot de werkgroep

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!