NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 maart 2023

Nieuwe DICA kwaliteitsregistratie: liesbreuk (Dutch Inguinal Hernia Audit)

Vanuit DICA willen we u graag informeren over een nieuwe kwaliteitsregistratie die in ontwikkeling is, namelijk DICA liesbreuk (Dutch Inguinal Hernia Audit). Daarmee geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom liesbreuk. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat we transparant worden over 50 ziektebeelden, waaronder liesbreuk. Voor de ontwikkeling van deze registratie is MRDM betrokken als dataverwerker. De inhoud van de registratie is vastgesteld met de vanuit de NVvH gemandateerde Clinical Audit Board.

Liesbreukoperaties komen veelvuldig voor in Nederland. Door de huidige klinische praktijk qua behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken via het Codman dashboard voor u als arts en ziekenhuis inzichtelijk te maken, kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben. Om de registratielast te beperken, wordt voor deze registratie in deze eerste fase gebruik gemaakt van financieel administratieve data, ook wel bekend als DBC-data.

Hoe groter de deelname van medisch specialisten en ziekenhuizen aan deze registratie is, des te sneller u als professional kunt profiteren van inzichten op ziekenhuis en landelijk niveau (benchmark). Deelname aan deze registratie is voor uw zorginstelling gratis. U kunt u nu aanmelden door het aanmeldformulier op de supportwebsite in te vullen. Het is ook mogelijk om u gelijktijdig aan de melden voor de DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit) registratie. Ook voor deze registratie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van DBC-data. Bij uw aanmelding kunt u aangeven wie de contactpersoon is vanuit uw instelling voor deze registratie en wie de juridische documentatie mag ontvangen. Na uw aanmelding, krijgen de door u aangewezen personen automatisch de juiste documenten toegestuurd ter ondertekening.

Voor meer informatie of overige vragen kunt u terecht bij dica-servicedesk@mrdm.nl.