NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 maart 2023

Prehabilitatie bespaart naar verwachting kosten

Prehabilitatie bespaart naar verwachting kosten

Het is aannemelijk dat het voorbereiden van patiënten voor een dikkedarmkankeroperatie door middel van een prehabilitatieprogramma leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van de huidige standaard zorg. Een budgetimpactanalyse, uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, laat dit zien. 

Kanttekening hierbij is dat de analyses gepaard gaan met een aantal aannames. Toekomstig onderzoek is gewenst op het gebied van patiënt relevante uitkomsten, lange termijneffecten en voor de maatschappij relevante uitkomsten. Studieresultaten van de PREHAB-trial kunnen hierbij helpen.

De budgetimpactanalyse is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De rapportage is één van de bijlagen die horen bij het Standpunt Prehabilitatie, welke binnenkort beschikbaar is.

Versie: wijzigingen doorgevoerd op 16 maart