NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2023

Conciliumcodes voor Heelkunde: In gesprek met Donald van der Peet en Isabeau van Brakel

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn momenteel twee lijsten met conciliumcodes voor Heelkunde in gebruik: versie 2006 en versie 2014. Reden voor de werkgroep Lijst Operaties van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om samen met Dutch Hospital Data (DHD) een vernieuwde, eenduidige lijst (versie 2023) op te stellen. Wij gingen in gesprek met Donald van de Peet, voorzitter van de werkgroep en Isabeau van Brakel, projectleider vanuit DHD.

Op 15 december 2022 kwam de nieuwe versie van de conciliumcodes beschikbaar. Waarom deze nieuwe lijst?
Donald: ‘Er was behoefte aan een geactualiseerde lijst die gebruikt kan worden ten behoeve van de visitaties. Het palet aan ingrepen is de afgelopen jaren veranderd en ook de indeling in klassen moest aangepast worden. Het is de bedoeling dat deze lijst up-to-date blijft door de input van de subverenigingen, in de werkgroep te bespreken en vervolgens DHD te vragen voor de implementatie.’

De lijst is tot stand gekomen in samenwerking met DHD. Wat is jullie rol in het proces?
Isabeau: ‘Vanuit DHD hebben wij als missie het stroomlijnen van de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data en registratie. Als schakel tussen instellingen zorgt DHD ervoor dat die landelijke samenwerking gecoördineerd plaatsvindt. Sinds december 2017 levert DHD elke twee maanden de Verrichtingenthesaurus uit: de landelijke standaard voor het registreren van medische verrichtingen in het EPD. Dit gebeurt volgens het principe eenduidige registratie voor meervoudig gebruik, waarbij de vastgelegde gegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. De medisch specialist legt met behulp van de Verrichtingenthesaurus voor elke patiënt de uitgevoerde verrichting vast in het EPD. Deze vastgelegde gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt door middel van automatische afleidingen, bijvoorbeeld naar de (nieuwe) conciliumcodelijst, zorgactiviteiten (ZA-codes) en de internationale standaard SNOMED-CT.’

‘Passend binnen het doel van DHD is aan de eerste versies van de Verrichtingenthesaurus (VT) de heelkunde conciliumcodelijst versie 2006 gekoppeld. Om deze koppeling, maar ook de conciliumcodes zelf meer up-to-date te krijgen, is in 2022 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe lijst met conciliumcodes, inclusief koppeling met de Verrichtingenthesaurus.’

‘Samen met de inhoudelijke kennis vanuit de NVvH (en ook VREST) heeft DHD allereerst meegedacht in de nieuwe samenstelling van de codes en vervolgens het maken van de daadwerkelijke codes en koppelen van de codes aan de heelkundige verrichtingen in de VT. Tot slot heeft DHD de nieuwste brontabel (met alle unieke conciliumcodes 2023) opgebouwd, samen met migratielijsten om de koppeling vanuit de 2006 conciliumcodes en/of ZA-/CBV-codes te vergemakkelijken. Ook is een handreiking geschreven waarin o.a. de opbouw van de codes en het gebruik van de verschillende lijsten wordt toegelicht. DHD hoopt dat door middel van de koppeling van conciliumcodes aan de Verrichtingenthesaurus de opleidingsvisitaties en het aanleveren aan de opleidingsportfolio’s steeds meer vanuit de bronregistratie (de verrichtingen worden immers toch vastgelegd, m.b.v. de VT) kan verlopen met als gevolg geen extra registratielast én een eenduidige mapping van de codes op de verrichtingen.’

DHD beheert de nieuwe conciliumcodelijst. Wat houdt dat precies in?
Isabeau: ‘In principe is de NVvH eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de conciliumcodelijst versie 2023. Maar de NVvH en DHD dragen samen zorg voor het up-to-date houden van de brontabel versie 2023 en de koppeling van de conciliumcodes aan de Verrichtingenthesaurus. Wanneer in de praktijk blijkt dat specifieke conciliumcodes versie 2023 of de koppeling van deze codes aan de Verrichtingenthesaurus nog niet (goed) zijn opgenomen, kan een wijzigingsverzoek bij DHD worden ingediend. DHD zal deze verzoeken opnemen in het wijzigingsproces en, indien nodig, voorleggen aan de NVvH. Deze wijzigingen kunnen vervolgens worden doorgevoerd in de VT en/of de conciliumcodelijst versie 2023.’

Wat is het belang van deze lijst voor leden?
Donald: ‘Deze geactualiseerde lijst stelt aios en opleiders in staat om relatief eenvoudig betrouwbare lijsten te genereren die inzicht geven in het operatietableau van de aios. Dit heeft ook voordelen voor het aanleveren van de gegevens ten behoeve van de visitaties.

 

Isabeau van Brakel, projectleider DHD
Donald van der Peet, voorzitter werkgroep Lijst Operaties

De werkgroep Lijst Operaties bestaat uit: Donald van der Peet (voorzitter, NVGIC), James Bastelaar (commissielid NVCO), Justin de Jong (commissielid NVKC), Erwin van Geffen (commissielid NVvL), Jan Bosma (commissielid NVvV), Pieter Lubbert (commissielid NVT) en Evelien Jansen-Kok (bureau)