NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

15 oktober 2019

Nieuwe subsidieronde voor zorgevaluatieonderzoek

Nieuwe subsidieronde voor zorgevaluatieonderzoek

Vanuit ZonMw / Werkorganisatie Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een nieuwe subsidieronde voor Zorgevaluatieonderzoek en Gepast Gebruik opengesteld:  https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatieonderzoek-zegg-extra-ronde-2019. Inschrijven kan op de thema’s ‘Diagnostiek’ en ‘Nazorg-Follow-up’. In de bijlage vindt u meer informatie en de criteria voor het indienen van onderzoeksprojecten.

Indien proces

  • Leden maken uiterlijk 14 november hun projectideeën aan de hand van het bijgevoegde format kenbaar aan de NVvH via Auke Nutma, senior adviseur (a.nutma@heelkunde.nl)
  • De werkroep Zorgevaluatie bespreekt de voorstellen op 19 novmember
    Een van de criteria is een schriftelijk commitment van de wetenschappelijke vereniging voor de uitvoering van de studie en de implementatie van de resultaten. De onderzoeksprojecten moeten hiervoor aansluiten bij de Kennisagenda van de NVvH.
  • Leden worden door de NVvH geïnformeerd over de uitkomst
  • Geaccepteerde projectvoorstellen worden uiterlijk 28 november 14.00 uur aangemeld via ZonMw