NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 augustus 2019

Overzicht PROMs voor 13 aandoeningen

Overzicht PROMs voor 13 aandoeningen

De NVvH heeft door DICA een inventarisatie laten uitvoeren van PROMs (Patiëntgerapporteerde uitkomsten) voor 13 verschillende aandoeningen. Het rapport bevat een overzicht van PROMs en welke reeds gebruikt worden in de praktijk. Werkgroepen met patiënten(vertegenwoordigers) en betrokken specialisten hebben op basis daarvan een van de volgende drie adviezen gegeven: specifieke PROM aanraden, PROM nog ontwikkelen/vertalen/valideren, PROMs niet haalbaar. Tevens worden aanbevelingen gedaan betreffende de PROMs agenda voor de komende jaren. Het rapport behandelt de volgende aandoeningen: aneurysma aorta abdominalis, carotis stenose, carpaal tunnelsyndroom, heupfractuur, longkanker, liesbreuk, melanoom, morbide obesitas, pancreaskanker, maagkanker, perifeer arterieel vaatlijden, slokdarmkanker en varices.  

Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het rapport. 

Lees hier het rapport 'Inventarisatie en realisatie patiëntgerapporteerde uitkomsten 13 aandoeningen'