NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 september 2019

Leden en stakeholders praten mee over NVvH strategie tijdens Invitational Conference

Leden en stakeholders praten mee over NVvH strategie tijdens Invitational Conference

Op woensdag 4 september organiseerde het bestuur van de NVvH een interactieve bijeenkomst om met haar leden en externe stakeholders in gesprek te gaan over het strategische beleid richting 2024. 

Tijdens de interactieve bijeenkomst vormden Heleen Post (manager Kwaliteit Patiëntenfederatie), Wietske Vrijland (Lid Raad van Bestuur Maasstad ziekenhuis), Ab Klink (Lid Raad van Bestuur VGZ), Ian Leistikow (Hoogleraar toezicht kwaliteit en veiligheid van zorg) en Josefien Kursten (Directeur regulering NZa) het panel. Kim Coppes begeleidde de avond. Ruim 120 leden kwamen naar de Domus Medica om mee te praten over het beleid.

Voorzitter Alexander de Mol van Otterloo: “Het was een succesvolle bijeenkomst waaruit bleek dat de deuren voor ons openstaan bij onze stakeholders. Dat is mooi, want zo maken we de beste kans op een goede toekomst voor onze patiënten en voor onszelf".

Prof. Dr. H.J. Bonjer trapte de invitational af met een korte schets over de vereniging, welke (maatschappelijke) uitdagingen het bestuur aan gaan en welke grote thema’s de NVvH wil oppakken.

Daarna werd er door de leden van het panel vanuit hun invalshoek en ervaring gereflecteerd op het concept Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024.

Een interactieve dialoog volgde tussen de stakeholders, de leden en het bestuur. Drie thema’s stonden centraal:

  1. Netwerkgeneeskunde en Zorg op de Juiste Plek
  2. Van transparantiedwang naar transparantieverlangen
  3. Technologische innovatie

Na afloop werd volop verder gesproken over het beleid.