NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

06 september 2019

Meld u aan voor de Wetenschapsavond op 31 oktober

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde op 31 oktober as. die in het teken staat van wetenschap en zorgevaluatie.

We hebben een aantal prominente leden met een groot track record op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bereid gevonden om hun visie met u te delen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen, kansen & bedreigingen en de wijze waarop de NVvH wetenschappelijk onderzoek van haar leden (mede) richting kan geven en kan faciliteren. In het concept strategisch beleidsplan 2020-2024 is dit ook als speerpunt benoemd en we gaan graag met u in gesprek over hoe de NVvH hier invulling aan kan geven en wat u hierbij kan helpen.

Programma

17.45                    Inloop met warm buffet

18.30                    Opening - Jaap Bonjer

18.40                    Zorgevaluatie neemt hoge vlucht - Jelle Ruurda

19.00                    Hoe kom ik tot een succesvol onderzoeksnetwerk? - Hein Gooszen

19.15                    Onderzoek in verbinding - Frans Moll

19.30                    Michiel Verhofstad

19.45                    Kansen voor de NVvH bij onderzoek - Cock van de Velde

20.00                    Dialoog                                                                                              

20.50                    Wrap up en afsluiting - Jaap Bonjer

21.00                    Borrel

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier  

Wij kijken uit naar uw komst!