NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juli 2019

Invitational Conference, 4 september 2019

Op 22 november a.s. wordt de voorzittershamer overgedragen aan collega Bonjer. Onder zijn leiding zal een nieuwe strategie zijn intrede doen. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vraagt het bestuur velen om te klankborden op de conceptplannen van het bestuur.
Op de Beleidskaderdagen in januari en juni jl. hebben o.a. de voorzitters van de NVvH commissies het bestuur van input voorzien. De zomer wordt gebruikt om de gekozen thema's nader uit te werken. Begin september wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin 5 externe partijen en 80 leden wordt gevraagd om te reflecteren op het concept. Graag nodigen wij de leden van onze vereniging uit hieraan deel te nemen. Het uiteindelijke resultaat van het Strategisch Beleidsplan NVvH 2020 - 2024 wordt ter goedkeuring voorgelegd in de Algemene ledenvergadering van 22 november.

Met de strategische agenda geven wij als chirurgen een antwoord op de grote maatschappelijke uitdaging die ontstaat door de groeiende zorgzorgvraag en toenemende complexiteit.
Dat doen wij met een visie op de chirurgische patiënt, een statement over de moderne chirurg en de ambities van de NVvH als wetenschappelijke beroepsvereniging.

Heeft het bestuur uw interesse gewekt? Discussieert u graag mee?
Voor deelname aan de invitational dient u zich vooraf op te geven via: m.balfoort@heelkunde.nl
Wij bevestigen uw deelname graa, zodat u zeker weet dat u bent ingeschreven.
Wacht niet te lang met opgeven, het aantal plaatsen is beperkt.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.