NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juli 2019

Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde geactualiseerd

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren. Voor de NVvH en de NAPA was dat aanleiding om het  Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren. Graag brengen wij dit geactualiseerde document bij u onder de aandacht.

Taakherschikking
Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken, inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Het Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde geeft handvaten hoe taakherschikking door middel van de inzet van Physician Assistants kan worden geïmplementeerd. Het document is bedoeld om de positionering van de Physician Assistant in een team van professionals binnen de Heelkunde te verduidelijken en waar nodig te verstevigen.

Aantallen
In Nederland zijn op 1 juli 2019 1230 PA’s  BIG geregistreerd (1) en werkzaam in de eerste-, tweede en derdelijnszorg. Een grote meerderheid -bijna 90%- is werkzaam in de medisch-specialistische zorg. Zij zijn met name werkzaam binnen de specialismen heelkunde, cardiologie, revalidatiegeneeskunde, orthopedie, interne geneeskunde, anesthesiologie, en maag-darm-lever ziekten (2). Op 31 december 2018 waren er 398 Physician Assistants in opleiding binnen de medisch-specialistische zorg (3).

Achtergrond
Door de groeiende zorgvraag en de toenemende complexiteit van die vraag staan professionals en bestuurders in de zorg in Nederland voor een grote maatschappelijke uitdaging. In 2018 berekende het RIVM dat de uitgaven aan de gezondheidszorg in 2040 zullen stijgen naar 174 miljard euro. Dit betreft een verdubbeling van de zorgkosten ten opzichte van 2015. Als we de zorg blijven organiseren zoals wij dat nu doen, betekent dit ook dat er in toenemende mate mensen nodig zijn om deze zorg te kunnen leveren. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 één op de vier werknemers werkzaam zijn in deze branche om aan de toenemende zorgvraag tegemoet te komen. Taakherschikking is een belangrijk instrument om de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden.