NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

21 juni 2019

Schoemakerprijzen 2019

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

Voor deelname aan de ‘Schoemakerprijzen 2018’ komt u in aanmerking indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en het proefschrift of de publicatie in 2017 is verschenen. Inzendingen voor deelname dienen in ACHTVOUD te worden gestuurd aan het Bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.De sluitingsdatum voor inzending is 23 september 2019.

Jury
Er is een jury voor de ingezonden proefschriften en een voor de publicaties. Beide jury’s beoordelen op basis van de volgende criteria:
- Originaliteit
- Relevantie
- Heldere vraagstelling
- Type onderzoek
- Kwaliteit methodologie
- Beantwoordt de studie de vraag?
- Impactfactor van de publicaties
- Verandert deze studie de praktijk?
- Taalkunde

Prijzen
Beste proefschrift € 1.500,-
Beste publicatie € 750,-
2e beste publicatie € 450,-

Inzending
Inzendingen voor deelname dienen in ACHTVOUD te worden gestuurd aan:

Bureau Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
T.a.v. H.J. Tabak
Postbus 20061
3502 LB Utrecht

Wij ontvangen uw inzending graag uiterlijk 24 september 2018. Inzendingen die later binnenkomenkunnen helaas niet meer worden voorgelegd aan de jury. Bij onvoldoende inzendingen (minder dan 5) worden de dissertaties en/of publicaties bij de inzendingen van het daaropvolgende jaar gevoegd. Alle inzendingen worden vermeld op www.najaarsdag.nl. De uitreiking van de prijzen vindt plaatstijdens de Algemene Ledenvergadering tijdens de NVvH Najaarsdag op 22 november 2019.