NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

22 juni 2019

Bijeenkomst voor maatschapsmanagers Chirurgie

Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor maatschapsmanagers. Voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben wij de NZa bereid gevonden om ons bij te praten over:

  • de regelgeving voor de medisch specialistische zorg die vanaf 2020 van kracht wordt, en
  • de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch specialistische zorg (zie o.a. de NZa publicatie ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’).

Alle maatschapsmanagers (bij ons bekend) hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hillie Beumer, senior adviseur (M 06 25 03 64 19; E h.beumer@heelkunde.nl).