NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 juni 2019

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Recentelijk heeft de NZa de Regelgeving die met ingang van 2020 van kracht wordt (RZ20a) gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van betekenis zijn.

Van belang is bijvoorbeeld dat er een nieuw dbc-zorgproduct ontwikkeld is voor complexe littekenbreuken. Daarnaast wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen. Per 2020 gelden verder vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. De NZa stelt hiervoor geen maximumtarieven vast.

Met betrekking tot parallelliteit worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Op basis van de nieuwe regels kan de zorg-professional al vroeg in het traject afwegen of het openen van een parallel dbc-zorgtraject gerechtvaardigd is.

  • De regels zijn procesmatig beter in te richten. De eisen voor het zorgprofiel van sub-trajecten van het parallelle zorgtraject zijn namelijk losgelaten.

  • Het begrip ‘behandeling’ is in de regels voor het openen van een zorgtraject losgelaten. Hiermee wil de NZa verduidelijken dat ook in gevallen waarbij wordt overgegaan tot een conservatieve behandeling of niet (direct) behandelen, toch kan worden voldaan aan de vereisten om een parallel zorgtraject te openen. De eisen voor het openen van een parallel zorgtraject vindt u terug in de nadere regel.

In de [ Bijlage ] vindt u achtergrondinformatie en afspraken over de aanpassingen in de NZa regelgeving inzake parallelliteit