NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 maart 2019

Gestructureerde operatieverslaglegging colorectale chirurgie

Dit format zal de komende maanden nog verder worden geoptimaliseerd. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt met behulp van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Een verslag met daarin een link naar de dataset kunt u hier vinden. De NVvH stimuleert de ontwikkeling van gestructureerde operatieverslaglegging vanuit het oogpunt van kwaliteit van de verslaglegging en vermindering van administratieve lasten