NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 april 2019

Specialisten gezocht voor praktijkervaringen postmortem diagnostiek

Het percentage overleden patiënten waarin een obductie gedaan wordt daalt wereldwijd, zo ook in Nederland. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat er vaak discrepanties bestaan tussen de klinische diagnose en de diagnose na obductie. Deze informatie zou waardevol kunnen zijn voor de kwaliteit van zorg, omdat het de arts feedback geeft over de diagnosestelling. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) is daarom gestart met een project om de postmortem diagnostiek in kaart te brengen. Bij de postmortem diagnostiek zijn, naast pathologen, ook andere specialisten betrokken zoals radiologen, medisch microbiologen en klinisch genetici.

In het onderzoek wordt geken naar in hoeverre postmortem diagnostiek kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg en hoe dit proces optimaal kan verlopen. Uiteindelijk wordt een advies geven aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen over het optimaal inzetten van postmortem diagnostiek als kwaliteitsinstrument. Hiervoor wordt naast wetenschappelijke literatuur ook ervaringen uit de praktijk meegenomen. De heelkunde is een specialisme dat geregeld aanvragen doet voor postmortem diagnostiek. Medisch specialisten worden gezocht die mee willen werken aan een interviewen.

Meer informatie of opgeven via Maike Wientjes, stagiaire Kennisinstituut (m.wientjes@kennisinstituut.nl)