NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 april 2019

Schema verdeling Heelkunde van kracht m.i.v. 1 mei 2019

Vanaf 1 mei a.s. mogen ingrepen op Heelkunde niveaus C en D alleen worden uitgevoerd door daarvoor in de desbetreffende differentiatie gecertificeerde chirurgen. Voor ingrepen op Heelkunde niveau B geldt dat er afspraken binnen het samenwerkingsverband gemaakt moeten zijn. Niet-gecertificeerde chirurgen kunnen via de zij-instroomregeling alsnog een certificaat aanvragen. 

Dit heeft mogelijk consequenties voor uw individuele beroepsuitoefening en/of voor de organisatie van de diensten. In het rapport ‘De toekomst van de Algemene Chirurgie binnen de Heelkunde, dat wat chirurgen bindt’ staat beschreven welke ingrepen door (of onder supervisie van) een gecertificeerd chirurg uitgevoerd mogen worden. 

Heeft u uw (her)certificering nog niet aangevraagd?
Gezien de verwachte drukte vragen wij u dringend om uw aanvraag tijdig in te dienen. Dit kan vier maanden voordat uw certificaat verloopt. Houd rekening met een minimale doorlooptijd van drie maanden.