NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 maart 2019

Actuele ontwikkelingen dbc-systematiek

Op  1 mei 2019 publiceert de NZa het dbc-pakket RZ20a; hierin vindt u de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2020 worden doorgevoerd. Er wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van belang zijn; zo is er een nieuw dbc-zorgproduct ontwikkeld voor complexe littekenbreuken. Wij informeren u over het totaal van de wijzigingen zodra de Raad van Bestuur van de NZa deze definitief heeft vastgesteld en de documenten openbaar zijn.

Save the Date : 20 mei 2019
Op 20 mei 2019 organiseert de NZa het congres ‘Van beleid naar praktijk’. Tijdens dit congres worden de belangrijkste wijzigingen die met ingang van 2020 worden doorgevoerd toegelicht. Ook geeft de NZa een toelichting op de plannen voor de doorontwikkeling van het bekostigingsmodel van de medisch specialistische zorg. Het belooft een interessante dag te worden voor diegenen die verantwoordelijk of anderszins betrokken zijn bij de dbc-registratie. Wij adviseren u om deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Zie verder: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/nza-congres

Sluitingsdatum indienen wijzigingsverzoeken RZ21a
De ontwikkeling van de dbc-systematiek kent een lange doorlooptijd. 1 juni 2019 is de sluitingsdatum voor het indienen van wijzigingsverzoeken voor de RZ21a. De wijzigingsverzoeken worden door de NZa getoetst aan het toetsingskader DBC-systeem.  Dit doet men aan de hand van een toetsingskader: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21744_22/1/. Het is hierbij van belang dat de brancheorganisatie het wijzigingsverzoek ondersteunt.

Een aanvraag beoordelen en uitwerken vraagt veel tijd. Het advies is om daarom om niet te lang te wachten met het indienen van wijzigingsverzoeken die u met ingang van 2021 zou willen doorvoeren. Zie verder: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/registreren-en-declareren-van-behandelingen/hoe-vraagt-u-een-wijziging-of-zorginnovatie-aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hillie Beumer, senior adviseur (M 06 25 03 64 19; E h.beumer@heelkunde.nl).