NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 maart 2019

Richtlijn Handfracturen beschikbaar

De richtlijn handfracturen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van dr. M. Kreulen, plastisch chirurg, en dr. D.I. Vos, traumachirurg. De richtiljn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De NVvH wil alle deelnemers van de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn bedanken voor hun bijdrage.