NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

12 februari 2019

Tegenstrijdige berichten over MSB's

Vandaag publiceert accountantskantoor BDO de resultaten van hun benchmark ‘Ondernemen in het hart van de zorg?’. BDO deed onderzoek naar het ondernemerschap van medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De Federatie Medisch Specialisten heeft met enige verbazing het rapport van BDO gelezen want een aantal conclusies zijn tegenstrijdig aan de conclusies die de NZa afgelopen oktober trok in de monitor integrale bekostiging.

De Federatie heeft op haar website hierop gereageerd.