NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 februari 2019

Werkgroepleden gezocht: project Kunstmatige Intelligentie

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) heeft een SKMS subsidie toegekend gekregen voor het project “Kunstmatige Intelligentie; Naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional.” Over 5 tot 10 jaar zal onze zorg er drastisch anders uit zien. Veel ontwikkelingen hierin zijn technologie gedreven. Een van de meest belovende technologieën is die van kunstmatige intelligentie in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen bijvoorbeeld Machine Learning en Deep Learning. Vandaag de dag zijn er al verschillende toepassingen. Echter, de kennis hiervan binnen de ziekenhuizen en bij medisch specialisten is beperkt. Laat staan dat het tot daadwerkelijke implementatie en gebruik komt.

Doel van het project
Dit project richt zich op het vergroten van kennis over kunstmatige intelligentie bij de leden van de FMS en het faciliteren en stimuleren van de toepassing hiervan. Dit gaat onder andere gebeuren door de organisatie van een themabijeenkomst, cursussen over de toepassing en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en ontwikkeling van een implementatiehulp voor ziekenhuizen en medisch specialisten (“How to get started” gids). Deze bijeenkomsten en documentatie zullen toegankelijk zijn voor alle FMS leden. Door samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen in het project zorgen we dat de projectresultaten van meerwaarde zijn voor een zo groot mogelijk deel van de FMS leden. 

Participeren in de werkgroep
De NVvH is gevraagd te participeren in de multidisciplinaire werkgroep. De werkgroep vergadert naar verwachting 10 keer, fysiek en/of telefonisch, gedurende de looptijd van het project (2019 t/m 2020). Er is voorzien in een vacatievergoeding. Belangstellenden kunnen zich voor 21 februari aanmelden bij de NVvH, via nvvh@heelkunde.nl