NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 februari 2023

Duurzaam promoveren anno 2023

Nederland produceert jaarlijks meer dan 5.000 promovendi. Aan het eind van dit traject gaat iedereen met zijn of haar mooi boekje naar de drukker. Als we het hebben over de vergroening van de zorg is onze papier verbruik daar ook onderdeel van.

Wereldwijd worden elk jaar naar schatting 15 miljard bomen gekapt en daar leveren wij zo met z’n allen onze bijdrage aan. Papierproductie is verantwoordelijk voor minstens 14% van die boskap. Daarnaast leidt overmatig papiergebruik tot de vervuiling van water, bodem en lucht. Papier wat op de vuilnisbelt terecht komt gaat rotten, hierbij wordt methaan uitgestoten, dit broeikasgas is tot wel 25 keer zo sterk als CO2.

Wordt het anno 2023 niet tijd dat we naar een duurzamer alternatief kijken die ook nog eens meer in deze tijdgeest past? Met een QR code en een app heb je het mooie boekje waar je al die tijd zo hard aan hebt gewerkt altijd binnen handbereik en lever je ook een bijdrage aan het milieu. Zoek je naar een mooi alternatief, kijk dan bijvoorbeeld op de PHD ThesisApp, ontwikkeld door een van onze eigen collega’s.