NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 februari 2023

Mandateringen en mutaties februari 2023

Concilium

 • Dr. P.T. den Hoed, vertegenwoordiging perifere opleiders regio Rotterdam, is afgetreden en wordt opgevolgd door dr. D. Roos.
 • Dr. D. Roos, vertegenwoordiging NVGIC, is afgetreden. Er is nog geen opvolging.
 • Dr. D. Boerma, vertegenwoordiging perifere opleiders regio Utrecht, wordt opgevolgd door dr. M. van Heijl.
 • Prof.dr. D.L. van der Peet is afgetreden. Er is nog geen opvolging.
 • Prof.dr. P.W.H.E. Vriens is afgetreden. Er is nog geen opvolging. 

Examencommissie

 • Dr. M.M.E. Coolsen neemt zitting in examencommissie.
 • Dr. C.D.P. van 't Hullenaar heeft afscheid genomen van de examencommissie.

Richtlijnen

 • Prof.dr. P.J. Tanis is, op voordracht van de NVCO en NVGIC, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Oncologie onderste tractus digestivus.
 • Prof.dr. C. Verhoef, dr. H.L. van Westreenen, dr. C. Hoff en dr. C. Verberne zijn, op voordracht van de NVCO en NVGIC, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Oncologie onderste tractus digestivus
 • Dr. D.K. de Vries, is op voordracht van de NVGIC en NVvV, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Nierpreservatie bij postmortale nierdonatie.
 • Dr. C. Moers, is op voordracht van de NVGIC en NVvV, afgevaardigd als voorzitter in de richtlijnwerkgroep Nierpreservatie bij postmortale nierdonatie
 • Dr. A.M. Wiersema, is op voordracht van de NVvV, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Beeldvormende diagnostiek.
 • Dr. J.R. de Jong, is op voordracht van de NVKC, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Benigne Darmziekte (voor het kinderdeel)
 • Dr. C.E.J. Sloots, is op voordracht van de NVKC, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Benigne Darmziekte (voor het kinderdeel)
 • Dr. J.P.M. Frölke is, op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Pijnmanagement.
 • Dr. E.R. Flikweert is, op voordracht van de NVT, afgevaardigd in de klankbordgroep van de Leidraad Acute zorg voor de oudere patiënt.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!