NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

31 januari 2023

Inzending Wetenschaps- en Innovatieprijs: Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation - A Randomized Trial voorgedragen

In juni 2023 reikt de Federatie Medisch Specialisten de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek of behandeling en/of op vernieuwing in de organisatie van zorg die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de inzending van Rianne van Rijn met de titel Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation - A Randomized Trial voorgedragen voor de prijs.

Dual hypothermic oxygenated perfusion
Het onderzoek betreft een nieuwe behandeling waarbij machine perfusie wordt toegepast bij donorlevers alvorens deze te transplanteren. De techniek heet ‘dual hypothermic machine perfusion’, DHOPE, waarbij de lever doorspoelt wordt met koude zuurstofrijke preservatievloeistof. Uit dit onderzoek blijkt de kans op het ontwikkelen van galwegcomplicaties driemaal lager te zijn in de DHOPE groep dan in de controle groep (18 versus 6%). Patiënten hoefden minder vaak heropgenomen te worden, medicatie te krijgen of een interventie te ondergaan (operatie/stents). Dit betekent een lagere morbiditeit en zorgbehoefte voor kwetsbare patiënten. Sindsdien is DHOPE een onderdeel geworden van de standaardbehandeling bij levertransplantatie van donorlevers afkomstig van donoren overleden aan een hartstilstand.

Landelijke en internationale implementatie
Het betreft een multicenter gerandomiseerd onderzoek welke uitgevoerd is in 6 Europese ziekenhuizen. In deze studie is onderzocht of een nieuwe preservatie techniek van de donorlever (dual hypothermic oxygenated perfusion; DHOPE) de kans verkleint op de belangrijkste complicatie na levertransplantatie: niet-anastomotische galwegstricturen. Het effect van DHOPE is zo gunstig gebleken, dat de techniek niet alleen landelijk is geïmplementeerd maar dat ook internationaal steeds meer centra deze preservatietechniek opnemen in hun transplantatieprogramma.  

Ga naar de publicatie

Onderzoekers

  • Rianne van Rijn - UMCG
  • Robert J. Porte – UMCG
  • Jeroen de Jonge – Erasmus MC
  • Volkert A.L. Huurman – LUMC
  • Diethard Monbaliu – UZ Leuven
  • Aude Vanlander – UZ Gent
  • Miriam Cortes Cerisuelo – KCH Londen