NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 januari 2023

Boek 'CHIRURGISCH FRONTWERK' nu te bestellen

Vanaf 2015 zijn op Urk in het ‘Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland’ (tmgn.nl) zeven chirurgische witness seminars gehouden. Voor deze seminars werden chirurgen uitgenodigd die betrokken waren bij de ontwikkeling van de Nederlandse chirurgie vanaf ongeveer 1970 tot 2010.

Vijf seminars gingen over het ontstaan van een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Achtereenvolgens werden bijeenkomsten belegd over het ontstaan en de ontwikkeling van de kinderchirurgie, de chirurgische oncologie, de vaatchirurgie, de traumachirurgie en de gastro-intestinale chirurgie. Het ontstaan van de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie is in een addendum beschreven. Aan de behandeling van brandwonden werd een apart seminar gewijd en tenslotte werd een seminar gehouden over de hartchirurgie.

Na bewerking van de audio-opnames van deze bijeenkomsten is over deze zeven seminars nu een boek verschenen: CHIRURGISCH FRONTWERK. Hierin wordt het beeld geschetst van de indrukwekkende ontwikkeling van de Nederlandse chirurgie in deze jaren. 

Het is ook het verhaal van de laatste generatie die als algemeen chirurg is opgeleid en het vak nog in de volle omvang heeft geleerd. Op zaterdag 21 januari 2023 vond de officiële presentatie van het boek plaats in het Trefpunt op Urk en werd het eerste exemplaar aangeboden aan de voorzitter van de NVvH collega Elsman. Het boek is vanaf nu te bestellen.

Mocht u het boek willen ontvangen, dan kan dat. U kunt een mail sturen naar avandert@xs4all.nl  met daarin uw adres, dan wordt het boek, samen met een rekeing, toegestuurd. Kosten, inclusief verzending, zijn 30 euro. 

Contact
Anno van der Tol                   
avandert@xs4all.nl
06-55194028

Zittend v.l.n.r. A. van der Tol en J.C. Molenaar; staand: A. Coster, R. van Schilfgaarde, W. Mensink, C.M.A. Bruijninckx, B. Verhoog, P.J.E.H.M. Kitslaar, H.R. van  Dop, R. Groen, D.J. Gouma, R.P. Zwierstra, D. Busman, B.B.R. Kroon, R.H.W. van Reedt Dortland, P. Leguit, D. de Jong, J. Gökemeijer, J. Lamore, H.J. Klasen, H.  Boxma, A.W. Faber, D. Tibboel, H. Obertop, C.H.J. van de Velde en Th. Wiggers