NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 januari 2023

Commissie NZa Regelgeving - aangepaste Registratiewijzer 2023

In de NZa Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2306a) staan enkele redactionele en technische fouten. Het gaat om onjuiste vermeldingen van zorgactiviteitcodes, niet vermelde, nieuwe zorgactiviteitcodes en om beschrijvingen van zorgactiviteiten die op een verkeerde plaats in de regeling staan. Het gaat om drie zorgactiviteiten (codes), namelijk die voor telemonitoring, moleculaire diagnostiek en pathologie.

Om deze fouten te herstellen, heeft de NZa een Wijzigingsbesluit gepubliceerd (WB/REG-2023-01). De in het wijzigingsbesluit opgenomen wijzigingen worden met terugwerkende kracht per 1-1-2023 opgenomen in de Regeling medisch-specialistische zorg NR/REG-2306a.  Door het wijzigingsbesluit is de Registratiewijzer 2023 ook aangepast.

  • De nieuwste versie van de Registratiewijzer (versie 1.1., datum: 20 januari 2023) kunt u onderstaand downloaden.