NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Voor commentaar ligt voor de concept richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas

Voor commentaar ligt voor de concept richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas

Voor commentaar ligt voor de concept richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas die op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is gestart.

Enkele jaren na het uitkomen van de CBO richtlijn Obesitas (2008) verscheen in 2011 de eerste Richtlijn Morbide Obesitas (NVvH). Het was het eerste document dat voor de Nederlandse situatie adviezen en aanbevelingen gaf voor de chirurgische behandeling van patiënten met zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). Deze richtlijn is inmiddels verouderd, de conceptrichtlijn Chirurgische behandeling van obesitas betreft een herziening van deze verouderde richtlijn. Veel van de discussie destijds ging over de vraag of en bij wie chirurgische behandeling van het overgewicht was aangewezen. Metabole chirurgie is inmiddels een bewezen effectieve strategie in de aanpak van obesitas en er zijn nieuwe inzichten over een bredere toepassing ervan. Omdat het niet langer meer alleen gaat over ‘zeer ernstig overgewicht of morbide obesitas (BMI > 40 of >35 met comorbiditeit) is ook de naam van de richtlijn veranderd in: Chirurgische behandeling van obesitas.

U kunt commentaar leveren door gebruik te maken van onderstaand commentarenformulier. Deze kunt u tot uiterlijk 16 december mailen naar e.kok@heelkunde.nl

Titel groep: 
Commentaarfase afgerond

die op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is gestart.

Enkele jaren na het uitkomen van de CBO richtlijn Obesitas (2008) verscheen in 2011 de eerste Richtlijn Morbide Obesitas (NVvH). Het was het eerste document dat voor de Nederlandse situatie adviezen en aanbevelingen gaf voor de chirurgische behandeling van patiënten met zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). Deze richtlijn is inmiddels verouderd, de conceptrichtlijn Chirurgische behandeling van obesitas betreft een herziening van deze verouderde richtlijn. Veel van de discussie destijds ging over de vraag of en bij wie chirurgische behandeling van het overgewicht was aangewezen. Metabole chirurgie is inmiddels een bewezen effectieve strategie in de aanpak van obesitas en er zijn nieuwe inzichten over een bredere toepassing ervan. Omdat het niet langer meer alleen gaat over ‘zeer ernstig overgewicht of morbide obesitas (BMI > 40 of >35 met comorbiditeit) is ook de naam van de richtlijn veranderd in: Chirurgische behandeling van obesitas.

U kunt commentaar leveren door gebruik te maken van onderstaand commentarenformulier. Deze kunt u tot uiterlijk 16 december mailen naar e.kok@heelkunde.nl

Titel groep: 
Commentaarfase afgerond