NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis

Voor commentaar ligt voor de conceptkwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis die op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) gestart.

Het doel van de kwaliteitsstandaard is het tot stand brengen van een evidence-based kwaliteitsstandaard CF, een combinatie van een zorgstandaard en een medisch specialistische richtlijn om patiënten met CF optimale afgestemde zorg te bieden.

U kunt commentaar leveren door gebruik te maken van onderstaand commentarenformulier. Deze kunt u tot uiterlijk 12 december mailen naar e.kok@heelkunde.nl.

Titel groep: 
Commentaarfase afgerond