NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Eerste Wetenschapsavond Heelkunde succesvol

Eerste Wetenschapsavond Heelkunde succesvol

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is ijzersterk, maar hoe kunnen we onze krachten beter bundelen om het onderzoek naar een nog hoger niveau te tillen? En welke rol kan de NVvH hierin spelen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de eerste Wetenschapsavond Heelkunde op donderdag 31 oktober in de Domus Medica.

Tijdens de avond spraken een aantal prominente leden met een groot track record op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ook was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en de wijze waarop de NVvH wetenschappelijk onderzoek van haar leden (mede) richting kan geven en kan faciliteren. In totaal schreven 40 leden zich in voor de Wetenschapsavond.

Prof. dr. Jelle Ruurda trapte de avond af met een presentatie over zorgevaluatie in de spotlight. Zorgevaluatieonderzoek neemt momenteel een hoge vlucht. Er komen jaarlijks structureel gelden vrij voor zorgevaluatie, waarvoor steun van de NVvH een voorwaarde is. Prioriteiten voor de komende jaren zijn de doorontwikkeling van de Kennisagenda van de NVvH en het komen tot onderzoeksnetwerken. De NVvH faciliteert en verbindt.

Prof. dr. Hein Gooszen ging dieper in op de vraag hoe een succesvol onderzoeksnetwerk tot stand komt en of hiervoor een standaard recept is. Vanuit zijn ervaring met de Dutch Pancreatitis Study Group benoemde hij een aantal ingrediënten voor een succesvolle samenwerking waaronder een gezamenlijke vijand, een collectief gevoel van richting, betrokkenheid en bottom-up aanpak met PhD studenten en postdocs.

Prof. dr. Cock van de Velde sprak in zijn presentatie over de mogelijke rol van de NVvH binnen het wetenschappelijke onderzoek. Zo werd er onder andere gesproken om wetenschappelijk onderzoek beter te integreren binnen het CASH onderwijs, plaats voor (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek in het programma tijdens de Chirurgendagen, wetenschap onderbrengen in één van de portefeuilles binnen het bestuur, Veni, Vedi, Vici beurzen en participatie in de WARs.

Tot slot keek prof. dr. Frans Moll naar het wetenschappelijk onderzoek over de grenzen heen. Zijn boodschap was optimaliseer het onderzoek in Nederland en ga de (wetenschappelijke) contacten met het buitenland aan.

Het was een geslaagde avond waar de NVvH een vervolg aan gaat geven.

Bekijk de presentaties:

Zorgevaluatie, in the spotlight - Jelle Ruurda
Het Recept "is there any"- Hein Gooszen
Kansen voor de NVvH in onderzoek - Cock van de Velde