NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Nieuwe modules voor de richtlijn Colorectaal carcinoom

Nieuwe modules voor de richtlijn Colorectaal carcinoom

De richtlijn colorectaal carcinoom is onder leiding van prof Tanis modulair herzien. Dit betekent dat er nieuwe modules zijn ontwikkeld en door de NVvH geautoriseerd.

Volledigheidshalve verwijzen wij op deze plaats naar de Richtlijnendatabase.